Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking.

WOS Korbeek-Dijle of de
Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking.

Ergens in het verre verleden, rond 1978, hebben enkelen van ons gedroomd en zijn begonnen.
Met te spreken over en het tonen van ontwikkelingswerk in de derde wereld.
Met geld op te halen voor missionarissen en ontwikkelingshelpers die we kennen.
Met naar hen te schrijven om hen blijvend moed in te spreken.

Dat doen we nog altijd door een wafelenbak in ‘t begin van het nieuwe jaar.
Door ontwikkelingshelpers uit te nodigen voor een ontmoeting tijdens hun vakantie.
Door een jaarlijks diner, zo bij het begin van het nieuwe schooljaar.
Door mee te werken met de 11.11.11 aktie.
Door erbij te zijn met andere verenigingen, waar en wanneer er een kans is …

In deze tijd van racisme en moeheid, willen wij de betere richting blijven uitgaan.
Ga jij met ons mee ? Kom en geef ons een seintje !

Darras Veerle,
Ormendaal 37, 3060 Korbeek-Dijle.
016-22 76 54.
Veerle.Darras@bio.kuleuven.ac.be

Maginelle Maria, Secr.,
Nijvelsebaan 80, 3060 Korbeek-Dijle.
016-47 18 54.
frans.van.neck@telenet.be

Moeyersons Jan,
Stationsstraat 20, 3060 Korbeek-Dijle.
016-47 12 52.
wiesgoossens@yahoo.co.uk

Van Neck Jos,
Ormendaal 33, 3060 Korbeek-Dijle.
016-22 65 29.
myriam_maginelle@hotmail.com

Vermeulen Gard, Vz.,
Dam 2, 3060 Korbeek-Dijle.
016-47 70 62.
gard@telenet.be

Gard Vermeulen schrijft ons van uit Guatemala (deel 2)

Spanjaarden zetten het land naar hun hand?

De voorbije week hebben we met het reisgezelschap doorgebracht in verschillende koloniale steden van Guatemala.

Nadat de Spaanse veroveraars de Indiaanse steden en volkeren hadden onderworpen, begonnen ze een eigen regering op te zetten. De eerste hoofdstad plaatsten ze in een bestaande stad, in Iximche, waar de bevolking hen verwelkomd had. Want de nieuwelingen hadden de bewoners bevrijd van de oude onderdrukkers. Toen twintig jaar later de soldij van de soldaten vertraging opliep uit Spanje, plunderden ze wat waarde had en staken ze alles in de fik wat kon branden.

De gouverneur met een harde kern van vertrouwelingen was al gevlucht en begon een andere hoofdstad aan de voet van een uitgedoofde vulkaan. Na een lange regenperiode stond de oude kratermond boven hen vol water. Een barst in de wand bezegelde het lot van de stad aan de voet: de vloed overspoelde huizen, straten en andere gebouwen. De ‘vuurspuwende’ berg is nog steeds best gekend met zijn spotnaam: de ‘watervulkaan’.

Derde keer, goede keer? De hoofdstad werd een tiental kilometer verder opnieuw begonnen. Prachtige gebouwen, rijke burgers, machtige kloosterordes, … tot de grote aardbeving van 1773 de stad achterliet in gruizels. De parochiepriesters en de eenvoudige paters en zusters wilden bij hun dakloze medemensen blijven en ze startten de herstellingswerken. Maar de politiek besliste de stad nogmaals te verplaatsen, dit keer naar de huidige Guatemala-stad. De vorige kreeg de naam ‘Antigua, de Oude’.

De bisschop en de kloosteroversten wilden dicht bij de macht blijven. Ze raapten alles bij mekaar wat los stond in hun ingestorte kerken en wat niet te zwaar woog, brachten het naar de nieuwe plaats en stoffeerden er de nieuwe gebedsplaatsen mee. In Antigua zijn 250 jaar later nog de sporen te merken van de katastrofe. Van de vroegere kathedraal bleef alleen de façade rechtstaan en de eerste travee, tot aan de achterste pilaren. Dat deel wordt vandaag als mini-kathedraal gebruikt. Ze zit op zondagmorgen overvol. Opdat iedereen de priester aan het altaar zou kunnen zien, staan in alle hoekjes en kanten TV-schermen opgesteld terwijl een vrijwilliger met de camera de priester probeert te volgen. Tijdens zijn preek tast zijn stem alle toonaarden af, zwaaien zijn armen in duizend richtingen en dansen zijn voeten van links naar rechts. Het is behelpen in die kleine ruimte, terwijl de restanten van de vijf beuken buiten een indrukwekkend beeld laten van wat ooit was.

 

De paters en later de zusters die door de Spaanse koning en de paus uitgestuurd waren om de heidenen (of de ‘wilden’?) te bekeren, hadden dadelijk oppervlakkig succes. Vaak trad men toe tot de kerk om zijn broodheer te plezieren. Tot vandaag noemt meer dan tachtig procent van de Guatemalteken zich christen, in overgrote meerderheid katholieken al zijn er ook heel wat protestantse kerken aanwezig, ondersteund door rijke giften uit de Verenigde Staten. De diepte en de scherpte van het christelijk geloof drongen niet altijd door in de zielen van de eenvoudige mensen. Zij baden tot een of andere heilige om een gunst te verkrijgen en klutsten hem samen met de Indiaanse God die hun voorheen dezelfde dienst bewezen had.

Zo vind ik in de kerk van Santiago de Atitlán een heilige Judas, jawel Iskarioth die Jezus verraden heeft. Wat verder in het dorp, in een kleine achteraf-kamer begint een ceremonie bij het beeld van Sint Simon (In het Spaans Santo Simon) verbasterd tot Maximóm. De gebedsleider begint met een kruisteken. Naast hem zit een architect-aannemer die graag de opdracht zou krijgen voor een groot project. Terwijl de voorganger dit met luide stem uitlegt aan het beeld, steken de helpers regelmatig de sigaret aan in de mond van de heilige. Hij is immers een verstokt roker, zoals een heer van stand past. Bij zijn stand horen ook de talrijke dassen rond zijn hals. Bij een vorig bezoek heb ik voor de ‘heilige’ een flesje brandewijn gekocht. Toen werd de heilige achterover gekanteld en de drank liep in zijn keelholte. Wat ik wist, maar niet kon zien: een plastiek buisje leidt de drank naar een fles in het binnenste van het beeld. Een half uur later ontmoette ik de helper weer op de trappen van de kerk, stapeldronken. Nu blijft de sjamaan de man naast zich ondervragen, veel wierook in de ruimte zwieren, nog meer kaarsjes aansteken en tenslotte namens de smeker een deel van de mogelijke winst aanbieden aan de machtige ‘heilige’. Uiteindelijk wordt de dienst beëindigd met een Pater Noster. Hoestend van de smoor en vol vraagtekens van ongeloof stappen we naar buiten.

Rond het jaar 1800 waren er al veel blanke en halfbloeden geboren op het nieuwe kontinent. Er waren degelijke scholen voor de opleiding, ze hadden goed zaken gedaan en waren min of meer rijk geworden. Maar de macht en de beslissingen kwamen nog steeds uit Spanje waar ambtenaren en ministers beslisten wat er ginds ver moest gebeuren, zonder dat ze ooit de streek bezocht hadden noch de gebruiken of de situaties kenden. Ongenoegen groeide in het nieuwe werelddeel tot onrust, nam toe tot rebellie en vestigde tenslotte met vallen en opstaan de eigen zelfstandigheid. Dat leidde dikwijls tot nieuwe afhankelijkheid van de Verenigde Staten, van Engeland, Frankrijk of Oostenrijk. Die hadden immers grote belangen te verdedigen tegen het armtierig Spanje.

Uiteindelijk kwam er dan zelfbestuur. De nieuwe machthebbers vergaten onmiddellijk alle beloften voor democratie en gelijkberechtiging. Bijna elke president groeide uit tot dictator, werd schatrijk tot hij werd afgezet door een of andere generaal en het rondje kon opnieuw beginnen. Deze ziekte is nog niet helemaal uitgeroeid in Zuid- en Midden-Amerika.

Ach, ach, ik besef dat ik nog niets gezegd heb over het Maya-volk. Ik probeer daar over enkele dagen nog iets aan te doen. Geniet ondertussen van je dagen.

 

Gard

KVLV Bertem – Smoutebollen en appelbeignets

Op zondag 5 maart is iedereen van harte welkom in de Parochiezaal van Bertem om onze smoutebollen en appelbeignets te komen proeven!  We beginnen eraan om 15u.
Woensdag 8 maart is het tijd voor onze eerste kookles van dit jaar.  Alle leden welkom vanaf 19u30 in Ons Huis.
De leden die interesse hebben in onze Jaarlijkse Kaas-en Wijnavond, mogen zich inschrijven bij Lucienne.  Op 24/3 is het al zover vanaf 19u in Ons Huis.

OKRA Leefdaal

okra-leefdaalOKRA Leefdaal is een sociaal-culturele vereniging. Alle senioren (+55) zonder onderscheid zijn hartelijk welkom. Voorwaarde is eenvoudig dat zij het jaarlijkse lidgeld betalen.
Als tegenprestatie krijgen de leden de mogelijkheid elke derde dinsdag van de maand om 14 uur in het Parochiaal Centrum te Leefdaal een vergadering bij te wonen. Er wordt gezellig gebabbeld en gekaart, de zanggroep zingt een paar liedjes, een of ander persoon of groep brengt een vrolijk stukje en er is gewoonlijk wel iets te vieren, men speelt bingo of krijgt een korte aangepaste turnles. Daarna gebruiken allen samen een altijd lekker vieruurtje aan de vriendenprijs van 7 euro. Daarnaast kan wie dat wil meedoen met de patanqueclub, de line-dance of de maandelijkse “zangles

Bovendien kunnen de leden rekenen op:

  • Een aangepaste verzekering waardoor zij onder meer minder moeten betalen voor de jaarlijkse reis
  • De mogelijkheid een viertal geleide wandelingen gratis mee te maken
  • Een maandelijks OKRA-magazine met eigen bijlage

OKRA Leefdaal verdedigt de belangen van zijn leden in de verschillende gemeentelijke raden en bij het gemeentebestuur en zorgt, indien gewenst, voor uitleg door goede specialisten over allerlei onderwerpen die de senioren aanbelangen.

Chiro KaDee viert Christus-Koning

Op zondag 20 november 2016 vierde de Korbeekse Chiro het feest van Christus-Koning met een eucharistieviering voorgegaan door pater Philip Debruyne. Op de foto met pater Philip achter het altaar ziet u links voor het altaar een veelkleurig kruis staan. Met de zegen van de priester zal dat kruis opgehangen worden in de nieuwe chirolokalen op de Wijngaardberg. Een mooie illustratie van het artikel in dit blad overgenomen uit TERTIO: “Echt pluralisme vraagt om meer identiteit”.

Vooraan in de kerk vernieuwden of deden voor de eerste maal dertien jongeren hun leidersbelofte.

Proficiat Chiro KaDee!

C.L.

4427a49

4427b49

4427c49

4427d49