Extra opdracht voor deken Patrick

De bisschop heeft mij gevraagd om naast mijn parochiale opdracht in Bertem een beperkt aantal jaren parochieadministrator van Boortmeerbeek en Keerbergen te zijn. Ik aanvaardde deze opdracht. Het wordt mijn taak om met de mensen van ter plaatse en mijn collega’s de samenwerking tussen deze parochies uit te bouwen en de weg te bereiden voor een jonge priester en hopelijk ook een parochie-assistent. Christuraja Lourdhusamy komt uit India, studeerde aan het Johannes23-seminarie te Leuven, werd diaken gewijd op 15 december 2019 en wil over twee jaar aan de KULeuven een master in de theologie behalen. Hij zal in Keerbergen komen wonen en zich ondertussen pastoraal inwerken.
Dit administratorschap blijft een deeltijdse opdracht voor mij want in de eerste plaats blijf ik regiodeken en hoop ik samen met de regioploeg de regiowerking verder uit te bouwen. Het wordt een hele uitdaging om in een geest van solidariteit een realistisch toekomstperspectief uit te bouwen voor de Kerk in onze regio. Laten wij er samen verder voor gaan.

In geloof verbonden,
Deken Patrick