Jeanne Stroobants

“Soms zie ik zwaluwen,
en dan denk ik,
ik wou dat ik kon meevliegen”

Mevrouw Jeanne Stroobants, weduwe van Camille Feyaerts werd geboren te Bertem op 30 december 1922 en vloog er mee met de zwaluwen op 19 augustus 2020, na 4 jaar verblijf in het plaatselijk rustoord.
Omwille van de huidige omstandigheden, gaat het afscheid door in beperkte kring.

Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde. Daarmee is deze cirkel rond.
Elk einde maakt plaats voor een nieuw begin. En daar begint jouw nieuwe cirkel.
En alles komt goed.