Doopsel

Willen jullie je kindje laten dopen?

Van harte welkom in onze drie gemeenschappen. De voorbereiding op het doopsel gebeurt op gezamenlijke doopvoorbereiding voor de pastorale zones van Leuven, Heverlee en Bertem. Deze momenten vinden maandelijks plaats in de lokalen van Sint-Geertrui: Geertruihof in de Sint-Geertruiabdij in Leuven. De voorbereiding gebeurt tijdens de ontmoeting op zondag die start om 9u15 die telkens wordt afgesloten met een eucharistieviering om 11u.

Om uitgenodigd te worden voor deze momenten en om een datum te kunnen kiezen is het belangrijk dat je het doopformulier invult. Hier kan je aanduiden in welke kerk en op welke zondag je je kindje wil laten dopen.

Elke tweede zondag van de maand is er doopgelegenheid. Zo kan het soms gebeuren dat er twee kindjes samen gedoopt worden. Beide ouderparen worden dan op hetzelfde voorbereidingsmoment uitgenodigd, zodat de nodige afspraken gemaakt kunnen worden.

De doopcatechisten bereiden jullie dan voor op het doopsel en zetten jullie op weg om er een prachtige viering van te maken.