Vormsel

Het vormsel voor de drie parochies vindt plaats op 07/05/2023 om 10u  in de kerk van Bertem. De vormselvoorbereiding voor de drie gemeenschappen verloopt gezamenlijk. Tijdens de bijeenkomsten zijn er  afwisselend activiteiten met iedereen samen en in kleine groepjes. In totaal gaat het over een zestal bijeenkomsten.

Daarnaast zijn er ook drie vieringen: de naamopgave, de kruisoplegging en het vormsel zelf. Voor deze laatste viering repeteren we ook.

Het catechesejaar 2022-2023 ziet er dan als volgt uit:

  • 11/09/2022 9u-11u start catechese in Leefdaal + 11u gezinsviering Kerk Leefdaal
  • 23/10/2022 9u-11u catechese – Parochiale gebouwen Korbeek-Dijle + 11u naamopgave – Kerk Korbeek-Dijle
  • 13/11/2022 9u-11u catechese – Vlieg-In Leefdaal + 11u gezinsviering – Leefdaal
  • 03/12/2022 9u-12u Soep op de stoep – Vlieg-In Leefdaal
  • 14/01/2023 Vormseltocht (op inschrijving, per gezin)
  • 12/02/2023 9u -11u Catechese – Vlieg-In Leefdaal + 11u gezinsviering – Kerk Leefdaal
  • 25/03/2022 16u-19u Catechese – Vlieg-In Leefdaal + 19u Kruisjesviering – Kerk Leefdaal
  • 22/04/2023 10u-16u Damaiaandag– Leuven 
  • 05/05/2023 18u tot 20u Oefenen – Kerk Bertem  
  • 07/05/2023 10u Vormsel – Kerk Bertem

Info & inschrijvingen: Hans Homblé

Kostprijs voor een jaar catechese en onkosten voor de viering: € 45,-. Gelieve over te schrijven op BE02 7360 5758 6540 (Bertem – CA) met de vermelding: vormsel + naam vormeling