Vormsel

Het vormsel voor de drie parochies vindt plaats op 15/05/2022 om 10u  in de kerk van Bertem. De vormselvoorbereiding voor de drie gemeenschappen verloopt gezamenlijk. Tijdens de bijeenkomsten zijn er  afwisselend activiteiten met iedereen samen en in kleine groepjes. In totaal gaat het over een zestal bijeenkomsten.

Daarnaast zijn er ook drie vieringen: de naamopgave, de kruisoplegging en het vormsel zelf. Voor deze laatste viering repeteren we ook.

Het catechesejaar 2021-2022 ziet er dan als volgt uit:

  • 27/11/2021 15u-18u start catechese in PC Leefdaal + Soep op de stoep
  • 23/01/2022 9u-11u Catechese – Parochiale gebouwen Korbeek-Dijle + 11u naamopgave – Kerk Korbeek-Dijle
  • 13/02/2022 9u -11u Catechese – Vlieg-In + 11u gezinsviering – Kerk Leefdaal
  • 13/03/2022 9u -11u  Catechese – Vlieg-In 11u gezinsviering – Kerk Leefdaal
  • 26/03/2022 Vormseltocht (op inschrijving, per gezin)
  • 27/03/2022 9u30 Kruisjesviering – Kerk Bertem
  • 30/04/2022 9u-17u Vormelingendag – Leuven 
  • 13/05/2022 18u tot 20u Oefenen – Kerk Bertem  
  • 15/05/2022 10u Vormsel – Kerk Bertem

Info & inschrijvingen: Hans Homblé

Kostprijs voor een jaar catechese en onkosten voor de viering: € 45,-. Gelieve over te schrijven op BE02 7360 5758 6540 (Bertem – CA) met de vermelding: vormsel + naam vormeling