Kerstfeest Ziekenzorg

De periode van de advent is een christelijk gebeuren van stil worden en verwachten, van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe. Samen met alle leden willen we Kerstmis vieren op dinsdag 19 december 2017 om 14u in de parochiezaal “Ons Huis”. De feestelijke editie van vorig jaar wordt [Lees verder ...]

Chirobrunch

Op Christus Koning (26 november) organiseert Chiro Bertem een brunch ten voordele van ‘Bednet’ tijdens de ‘Warmste Week’. De Chiro van Bertem organiseert jaarlijks een brunch met Christus Koning. Zij schenken die dag de helft van de opbrengst die ze verdienen met de brunch aan een goed doel voor [Lees verder ...]

KVLV november

Op zondag 19/11 is iedereen welkom op onze allereerste dessertennamiddag. We beginnen eraan om 15u in de parochiezaal van Bertem. Vrijdag 24/11 gaan we nog eens een partijtje bowlen. Iedereen present om 19u30 in de BowlKings in Heverlee. Ondertussen zijn de programma’s voor 2018 ook gemaakt. [Lees verder ...]

Herabonnering KERK en LEVEN

De (her)abonneringen op Kerk en Leven lopen binnen. Indien je echter nog niet hebt overgeschreven voor de nieuwe jaargang wordt het stilaan de hoogste tijd. Abonneren kan door overschrijving van 36 € op rekening BE63 0013 5803 9608 op naam van Sint Pietersparochie 106 3060 Bertem. Met [Lees verder ...]

Bijbellezing 20 november

In november houden we onze maandelijkse Bijbellezing op maandag 20 november om 19.30 uur. We komen samen in de oude weekkapel achter het Parochiaal Centrum van Leefdaal. Enkele Bijbelteksten voor de komende weken worden gelezen en becommentarieerd. Iedereen met interesse is van harte welkom.

Daniël Vekemans

Verdrietig om zijn heengaan, dankbaar om zijn leven en de mooie herinneringen die hij ons nalaat, melden wij u het overlijden van Daniël Vekemans, echtgenoot van Pelagie Van Noppen, lid van OKRA, lid van SAMANA. De uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Pieter, Egenhovenstraat [Lees verder ...]

AANVRAAG VAN EEN MISINTENTIE

Tot op heden kon iedereen terecht in de pastorie, elke dinsdag tussen 9 uur en 10 uur, voor het aanvragen van een misintentie. Wij danken hiervoor Greta Vanderlinden en Karel Ginis die jarenlang deze mogelijkheid hebben geboden aan de nabestaanden van onze overledenen. Steeds meer parochianen [Lees verder ...]

Maria Wouters

 Alle goede herinneringen blijven, maar er komen geen nieuwe bij. Op 25 oktober 2017 overleed Maria Wouters, alias "Irma Kezze", weduwe van Louis Ronsmans. De plechtige uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de Sint-Pieterskerk te Bertem op DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017 om 10 uur. Online condoleren [Lees verder ...]

Zuster Agnes Pans

Dankbaar om haar gegeven leven en om wat zij voor velen heeft betekend melden wij het overlijden van Zuster Agnes Pans op 24 oktober 2017 te Bertem Wij nodigen u uit om samen met ons gelovig afscheid te nemen tijdens de eucharistieviering op zaterdag 28 oktober 2017 om 10 uur in de [Lees verder ...]