Lucette Bihet

Jij hebt zoveel voor ons gedaan, dat zullen we nooit vergeten Wij betreuren het over lijden van Lucette Bihet, echtgenote van Henri De Backker. De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u >>> Lees verder ...

W.O.S.

Werkgroep Ontwikkelings Samenwerking Dank U Op zondag 30 september richtte de WOS het jaarlijkse diner in ten voordele van ontwikkelings­werkers en missionarissen in de derde wereld. Deze >>> Lees verder ...