Overlijden

Elk afscheid, elk overlijden brengt pijn en verdriet voor de nabestaanden en vrienden. Christenen koesteren tegelijk de hoop op een leven met Christus voorbij de dood.

Een doorvoelde uitvaartliturgie spreekt over beide aspecten: rouw en droefheid enerzijds, dank en vreugdevolle hoop aan de andere kant. De plechtigheid biedt de kans om te bidden voor de overledene, voor de familie en vrienden, voor allen die rouwen.

De gewone viering is een uitvaart in de kerk in de vorm van een gebedsdienst. De familie vraagt aan de uitvaartondernemer een christelijke begrafenis in een kerk, meestal de parochiekerk. De ondernemer doet verder het nodige en een gebedsleider zal daarna contact opnemen met de familie voor een rouwgesprek. Zowel het leven van de overledene als de wensen van de familie voor de uitvaart worden besproken. De gebedsleider verzorgt verder de plechtigheid met de verschillende medewerkers: koster, koor, lector, …. Ook een latere herdenkingsmis wordt vastgelegd.

Als de familie, om specifieke reden, de uitvaart wil houden in een crematorium, dan kan daar een christelijk gebedsmoment voorzien worden. Ook in dit geval zal de uitvaartondernemer het nodige contact leggen en zal een gebedsleider telefonisch contact opnemen met een familielid om hun wensen te bespreken.
De kerk voorziet geen christelijke gebedsmomenten in een funerarium


Wij namen met een kerkelijke eredienst afscheid van: