Geen Jefkes, Pekes, Mekes of Mamers dit jaar !

Tijdens de laatste zondag van juni en de eerste zondag van juli vormt de Leefdaalse dorpskom al eeuwenlang het toneel van de traditionele Jefkes-uitstappen met als hoogtepunt de Koningsschietingen aan de staande wip in de dreef aan het kasteel en met een hele reeks festiviteiten eromheen. Ieder jaar, op het einde van juni, gaan de Jefkes, … >>> Lees verder …

Jos Deno

Zoals een bloem zo is’t leven, ‘t begin is teer en klein. De één die bloeit uitbundig, de ander geurt heel fijn. Sommige bloemen blijven lang, weer anderen maar heel even. Vraag niet bij welke bloem je hoort, dat is’t geheim van ‘t leven. Jos Deno, weduwnaar van Paula Stuyck Gewezen zaakvoerder begrafenissen Deno Gepassioneerd … >>> Lees verder …

OKRA blijft thuis

Tot einde april schorsen OKRA Bertem en OKRA Leefdaal alle bijeenkomsten: we nemen het zekere voor het onzekere in deze besmettelijke dagen. In principe doen alle OKRA-afdelingen te lande hetzelfde.

Kerkraden in Bertem

Bekendmaking door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie van het resultaat van de oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-II) Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, werd aan alle belangstellenden meegedeeld: dat er drie vacatures zijn binnen de kerkraad … >>> Lees verder …